เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. วิวรณ์ 6:1-8

ม้าสีขาวและท่านที่ออกมาคือ พระเยซูคริสต์ ส่วนม้าสีแดงคือ ภาพของสงคราม ม้าสีดำคือ ภาพของการกันดารอาหาร ม้าสีกะเลียวคือ ภาพของความหวาดกลัว ความตาย ทั้งหมดเป็นภาพของโลกใบนี้ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมา คุณคิดว่า สภาพของสังคมไทย และสังคมโลกในปัจจุบัน เหมือนหรือแตกต่างจากสิ่งที่พยากรณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้? คุณจะเตรียมชีวิตอย่างไรสำหรับการเสด็จมาของพระเยซู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *