วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม โคโลสี 3:13 “ให้อภัยกัน”

จงอดทนต่อกันและกัน และถ้าใครมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงให้อภัยกัน
@องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไร ท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วย

Q1 เปาโลให้ “หลักการ” ในการ “ให้อภัย” กับคนที่ทำผิดต่อเราอย่างไร?  (สังเกตคำหลัง @)
Q2 มี “บุคคล” ใดในชีวิตของคุณบ้างที่ทำผิดต่อคุณ และต้องได้รับ “การอภัย” จากคุณ ลองเขียนชื่อคนเหล่านั้นออกมา อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณมีกำลังที่จะยกโทษให้คนเหล่านั้น? (ดู เอเฟซัส 4:32 ประกอบ)
หมายเหตุ: เอเฟซัส 4:32 แต่จงมีใจกรุณา ใจสงสาร และใจให้อภัยแก่กันและกัน เหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  1 พงศ์กษัตริย์ 21-22  ลูกา 23:26-56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *