เฝ้าเดี่ยว วันพุธที่ 14 ธ.ค. วิวรณ์ 13:1-10

ภาพสัตว์ร้ายในที่นี้หมายถึง ผู้ที่ต่อต้านพระเจ้า และไม่เชื่อในความรอดที่มีมาในพระเยซูคริสต์ ซึ่งจะพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้ผู้คนเชื่อในพระเจ้า เชื่อในพระเยซูคริสต์ ถ้าใครเชื่อก็จะข่มเหง และทำร้ายจนถึงแก่ชีวิต และเคล็ดลับในการที่จะมีชัยชนะเหนือสัตว์ร้ายคือ “ความอดทนและความเชื่อ” อธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียนที่ถูกข่มเหงที่คุณรู้จัก หรือถ้าตัวคุณเองกำลังถูกข่มเหง ขอพระเจ้าประทานความอดทน และความเชื่อที่เข้มแข็งที่จะผ่านพ้นการข่มเหงไปได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *