เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. วิวรณ์ 13:11-18

สัตว์ร้ายอีกตัวหนึ่ง มีหมายเลขประจำตัวว่า “666” ซึ่งมีความสามารถในการทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์ มีความสามารถในการพูดจาให้ทุกคนยอมรับและทำตาม จนทุกคนยอมติดตามราวกับเป็นทาส) ในปัจจุบันมีการแอบอ้างว่า ตนเองเป็นพระเยซูคริสต์ เป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า หรือแม้แต่เป็นพระเจ้า มีกระทำการอัศจรรย์ มีการเผยพระวจนะ มีการรักษาโรค และเรียกร้องให้ผู้คนติดตามตัวเขา รวมถึงมีการอวดอ้างว่า รู้ถึงวันสุดท้ายของโลกใบนี้ว่าจะมาถึงเมื่อไร อธิษฐานเผื่อตัวคุณ คริสตจักร และผู้คนอีกมากมายที่จะไม่หลงผิด และติดตามผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จเหล่านี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *