เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ที่ 17 ธ.ค. วิวรณ์ 14:14-20

อีกครั้งที่พระคัมภีร์พูดถึงการพิพากษาโลกใบนี้ โดยอาศัยภาพของการเก็บเกี่ยวมาอธิบายเป็นอุปมาอุมัย ในข้อที่ 20 อาจให้ภาพที่น่าสยดสยองของการพิพากษาที่มีต่อคนอธรรม เนื่องจากบรรยายว่า “โลหิตไหลจากบ่อย่ำองุ่นนั้นสูงถึงบังเหียนม้า ไหลนองไปประมาณ 300 กิโลเมตร” วันนี้คุณยังมีโอกาสที่จะช่วยเหลือคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า (โดยเฉพาะคนที่คุณรัก) ให้รู้จักกับพระเจ้า เพื่อว่า คนเหล่านั้นจะไม่เป็นหนึ่งในจำนวนคนที่ต้องถูกย่ำในบ่อย่ำองุ่น อธิษฐานเผื่อคนที่คุณจะชวนมางานประกาศคริสตมาสปีนี้ เอ่ยนามของคนคนนั้นกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *