เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. วิวรณ์ 15:1-8

บทนี้เป็นบทที่สั้นที่สุดในหนังสือวิวรณ์ เป็นบทสรุปของภัยพิบัติครั้งสุดท้าย ซึ่งมีถึง 7 อย่างด้วยกัน ขณะเดียวกันก็พูดถึงภาพแห่งชัยชนะของผู้ที่เชื่อในพระเจ้าด้วย (ข้อ 2) เราอาจจะพูดว่า ฟ้าหลังฝนที่ตกหนัก มักจะมีสายรุ้งที่สวยงามเสมอ ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนหลายครั้งที่เราต้องเผชิญหน้าความทุกข์ยากเสมอ แต่ขอให้เราถือว่า ความทุกข์ยากลำบากเหล่านั้น จะทำให้เราเติบโตขึ้นในความเชื่อ (ดูยากอบ 1:2-4 ประกอบ)  ทบทวนชีวิตของคุณว่า มีความทุกข์ยากลำบากอะไรบ้าง ลองคิดว่า พระเจ้าจะใช้สิ่งนั้นทำให้คุณเติบโตขึ้นในความเชื่ออย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *