เฝ้าเดี่่ยว วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. วิวรณ์ 16:1-21

เรามักจะรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าในมุมมองของความรัก ความเมตตา การให้อภัย แต่ “ขันแห่งพระพิโรธ” ได้อธิบายให้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของพระเจ้าคือ “ความโกรธ” ของพระเจ้าที่มีต่อความผิดบาป การไม่เชื่อฟัง การไม่กลับใจ ขอความจริงในเรื่องนี้ช่วยเหลือคุณในการดำเนินชีวิตที่จริงจังกับพระเจ้า และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *