สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฏาคม 2010

สูจิบัตร 4 ก.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณเนี่ยจิน/คุณกรรณิกา  ผู้นำประชุม : คุณพงศ์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณน้ำทิพย์/คุณกงอิ๋ง  ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพานฮุ่ยจู
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณสยุมพร คุณเฉิงจิ้ง  ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณธีระ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณรพีพรรณ

อธิษฐาน : เผื่อ “ประเทศเกาหลีเหนือและใต้”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: สาธุนามฤทธิ์พระเยซูคริสต์ พระเจ้ายิ่งใหญ่  เรามีเรื่องราวจะกล่าวแก่ประชาชาติ
ใคร่ครวญพระวจนะ
: “สดุดี 119:103”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
พิธีบัพติสมา
:
อ่านพระวจนะ
: “2 ทิโมธี 3:10-17” คุณน้ำทิพย์/คุณกงอิ๋ง
คณะนักร้องยุวชน
& กลุ่มเด็กรวีฯ : การแสดงของเด็กรวีวารศึกษา
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณธีระ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ผู้เป็น” หน้า 108
เทศนา
: “ยึดกันให้มั่น ยึดในพระคำ” “2 ทิโมธี 3:10-17” อ.นนท์ชัย/คุณสุนทรีย์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ขอเปิดดวงตาให้ข้าแลเห็น หน้า 241 (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท
: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *