เฝ้าเดี่่ยว วันพุธที่ 21 ธ.ค. วิวรณ์ 18:1-10

เหตุผลที่ทำให้นครบาบิโลนถูกทำลายภายในชั่วโมงเดียว (ข้อ 10) คือ ความบาปที่กองสูงถึงสวรรค์ (ข้อ 5) และความหยิ่งผยองอวดตัวของพวกเขาเอง (ข้อ 7) กรุงเทพฯเองก็ได้ชื่อว่า เป็นเมืองแห่งความผิดบาปในเรื่องเพศเมืองหนึ่งในโลกนี้ และเราเองก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องผิดบาปที่ร้ายแรง ปล่อยปะละเลยในเรื่องนี้ แถมยังประชาสัมพันธ์ให้คนต่างชาติเข้ามาเที่ยวอีกต่างหาก อธิษฐานเผื่อปัญหาความผิดบาปเรื่องเพศในสังคมไทย การค้าประเวณี การมีเพศสัมพันธ์แบบชั่วคราว ปัญหาการทำแท้ง ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร ขอพระเจ้าทรงเมตตาและประทานสติปัญญาให้กับรัฐบาลที่จะเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ ก่อนที่จะสายเกินไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *