เฝ้าเดี่่ยว วันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค. วิวรณ์ 18:11-24

พ่อค้ามากมายร้องไห้คร่ำครวญต่อการล่มสลายของบาบิโลน เพราะไม่มีใครซื้อสินค้าของพวกเขาอีกต่อไป ไม่มีสถานที่ที่จะค้าขายอีกแล้ว ความร่ำรวย ความมั่งคั่งหายวับไปกับตา ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า ความมั่นคงในชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับอะไร – หน้าที่การงาน, ทรัพย์สินเงินทอง,ชื่อเสียง, อำนาจ, บุคคล ฯลฯ หรือความมั่นคงของคุณขึ้นอยู่กับความรอดที่พระเจ้าประทานให้ อ่านมัทธิว 16:26 ประกอบ “เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร หรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมา”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *