เฝ้าเดี่่ยว วันศุกร์ที่ 23 ธ.ค. วิวรณ์ 19:1-10

เมื่อเวลาแห่งการพิพากษาลงโทษได้ผ่านไป ก็เป็นเวลาของความร่าเริงยินดี เพราะเป็นเวลาของการมงคลสมรสของพระเมษโปดก มีการเรียกร้องให้สรรเสริญพระเจ้า และเสียงร้องกึกก้องว่า “อาเลลูยา” ซึ่งแปลว่า “สรรเสริญพระเจ้าเถิด” (ข้อ 1, 3, 4, 5, 6, 10) และหัวใจของการนมัสการพระเจ้าคือ “พระเยซูคริสต์” (ข้อ 10) ขอให้การนมัสการพระเจ้าในชีวิตของคุณทำให้คุณใกล้ชิดพระเยซูคริสต์มากขึ้น อธิษฐานเผื่อการนมัสการอาทิตย์สุดท้ายของปีนี้ (25 ธ.ค.) จะเป็นการนมัสการที่มีความหมายสำหรับทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *