เฝ้าเดี่่ยว วันอาทิตย์ที่ 25 ธ.ค. วิวรณ์ 20:1-10

มีการตีความมากมายหลายทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องยุค 1000 ปี ซึ่งก็ไม่อาจสรุปแน่นอนได้ว่าระยะเวลายาวนานเท่าไร และจะเกิดขึ้นเมื่อไร ความล้ำลึกของพระเจ้าก็ยังเป็นความล้ำลึกต่อไปที่มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่รู้ ในสดุดีมีข้อสังเกตที่น่าคิดเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเรา “เพราะ 1000 ปี ในสายพระเนตรของพระองค์เป็นเหมือนวานนี้ซึ่งผ่านไปแล้ว หรือเหมือนยามเดียวในกลางคืน (สดุดี 90:4) แต่แน่นอนว่า “เราจะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์” อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดที่มีผ่านมาทางพระเยซูคริสต์ที่ทำให้คุณมีวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *