เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 4 ก.ค. 2010 โยชูวา 14:1-15

คาเลบมาหาโยชูวา เพื่อขอส่วนแบ่งดินแดน โดยขอเมืองเฮโบรนซึ่งเป็นดินแดนที่คนอานาค (คนยักษ์) อาศัยอยู่ และเป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมอย่างแข็งแรง (ข้อ12) แม้ในเวลานั้นคาเลบจะมีอายุ 85 ปีแล้วก็ตาม คำพูดของเขาในข้อ 11 ที่ว่า “กำลังของข้าพเจ้าในการทำศึกสงครามหรือออกไป และเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนครั้งนั้น” หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในวันนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *