เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 5 ก.ค. 2010 โยชูวา 15:1-63

บทที่ 15 บันทึกถึงดินแดนที่แบ่งให้เผ่ายูดาห์ ชนชาติอิสราเอลจำต้องทำศึกต่อไป เพื่อยึดครองดินแดนที่ถูกแบ่งแล้ว ซึ่งตรงกลางในข้อ 13-19 ได้แทรกความสำเร็จของคาเลบในการยึดครองแผ่นดินตามพันธสัญญาของพระเจ้า เหตุการณ์นี้แสดงว่า คาเลบมีท่าทีแบบไหนต่อพระสัญญาของพระเจ้า? การกระทำของคาเลบเป็นแบบอย่างสำหรับชีวิตของคุณอย่างไร? ถ้าวันนี้พระเจ้าถามคุณว่า “เจ้าต้องการอะไร” คุณจะตอบว่าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *