เฝ้าเดี่่ยว วันศุกร์ที่ 30 ธ.ค. วิวรณ์ 22:1-5

นี่คือเนื้อเพลง “แม่น้ำแห่งชีวิต”

ใจที่กระหายและเหนื่อย ใจที่ทนทุกข์ลำบาก ใจที่หมดหวังทุกอย่าง จงเข้ามา (2)

* พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต ให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิต

หล่อเลี้ยงหัวใจให้ชีวิตใหม่ แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล มาจากใจ

ถ้าคุณร้องได้ ขอให้ร้องแล้วใคร่ครวญถึงความหมายของเนื้อเพลง สรรเสริญพระเจ้าด้วยใจของคุณ ถ้าคุณร้องไม่ได้ ขอให้อ่านและคิดถึงความหมายของเนื้อเพลง และอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *