วันศุกร์ที่ 6 มกราคม เอเฟซัส 4:1-16 “เราต้องการซึ่งกันและกัน”

สังคมวันนี้สอนเราให้โดดเดี่ยวมากขึ้น สนใจแต่เรื่องของตัวเองมากขึ้น อยู่ตัวคนเดียวมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากคำสอนในพระคัมภีร์ที่สอนว่า เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเดียวกัน

Q1  การขาดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขัดแย้งกับความเชื่อของคริสเตียน (ข้อ 4-6) อย่างไร?
Q2  อะไรคือของประทานที่พระเจ้ามอบให้กับคุณ และคุณจะใช้ของประทานนั้นในคริสตจักรอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *