วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 1 พงศ์กษัตริย์ 1:1-53 “รอคอย”

ก่อนที่ซาโลมอนจะขึ้นเป็นกษัตริย์ มีการพยายามแก่งแย่งและชิงบัลลังก์โดยอโดนียาห์ ซึ่งเป็นลูกชายอีกคนหนึ่งของดาวิดซึ่งเกิดจากนางฮักกีท แต่พระเจ้าทรงใช้นาธันผู้เผยพระวจนะไปเตือนกษัตริย์ดาวิดเพื่อจัดการในเรื่องนี้

Q1  อาโดนียาห์ตั้งตนเป็นกษัตริย์ โดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่จะได้มาว่า ถูกต้องหรือไม่ ขอเพียงตอบสนองต่อความต้องการของตนเองเป็นพอ คิดถึงความปรารถนาในชีวิตของคุณ เช่น การมีคู่ครอง การมีความมั่นคงทางการเงิน การมีฐานะในสังคม การมีอำนาจ อะไรคือแรงจูงใจและวิธีการที่คุณใช้เพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมา?
Q2  ซาโลมอนรอคอยเวลาของพระเจ้า ยืนหยัดในความถูกต้อง และไม่ถืออาฆาตกับอาโดนียาห์ (ข้อ 53) สิ่งนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *