วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 1 พงศ์กษัตริย์ 2:1-4 “ถ่ายทอดความเชื่อ”

ก่อนที่กษัตริย์ดาวิดจะเสียชีวิต ท่านได้สอนสิ่งที่สำคัญที่สุดกับกษัตริย์ซาโลมอนผู้เป็นลูกชาย
นั่นคือ การรักษาความเชื่อในพระเจ้า

Q1  การรักษาความเชื่อในพระเจ้า และการรักษาบัญญัติของพระเจ้า ส่งผลอย่างไรในการดำเนินชีวิต?
Q2  คุณให้ความสำคัญกับความเชื่อในพระเจ้า และการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของคำสอนในพระคัมภีร์มากน้อยแค่ไหน? และถ้าคุณเป็นพ่อแม่ คุณวางแผนที่จะถ่ายทอดความเชื่อนี้กับลูกของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *