วันอังคารที่ 10 มกราคม 1 พงศ์กษัตริย์ 3:1-15 “สติปัญญา”

ซาโลมอนได้ชื่อว่า เป็นกษัตริย์ที่ชาญฉลาดมาก รวมถึงมีมุมมองในการดำเนินชีวิตที่น่าสนใจ และท่านเองได้เขียนสุภาษิตเพื่อเตือนสติและสอนคนรุ่นหลังอย่างมากมาย เพราะท่านเองเชื่อว่า สติปัญญาจะนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิต

Q1  จากคำพูดของซาโลมอนที่ตระหนักถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อดาวิดซึ่งเป็นบิดา และตอนนี้ความรักนั้นได้ตกทอดมาถึงเขา (ข้อ 6) สะท้อนให้เห็นความเชื่อในพระเจ้าอย่างไรบ้าง?
Q2  คุณคิดว่า อะไรคือเหตุผลสำคัญ ที่ทำให้พระเจ้าชมเชยการขอของซาโลมอน? (ดูสุภาษิต 1:7 ประกอบ) และคุณจะนำสิ่งนี้มาใช้ในชีวิตอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *