วันพุธที่ 11 มกราคม 1 พงศ์กษัตริย์ 3:16-28 “การตัดสิน”

สติปัญญาที่แท้จริงไม่ได้หมายถึง การมีความรอบรู้ในทุกเรื่อง แต่หมายถึง การที่สามารถนำความรู้ที่มีอยู่มาปฏิบัติจริงได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งซาโลมอนได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

Q1  การวินิจฉัยของซาโลมอน แสดงให้เห็นว่า ท่านมีความเข้าใจในเรื่องความรักระหว่างแม่และลูกอย่างไร? ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อคุณพ่อคุณแม่ของคุณ หรือ ลูกของคุณ
Q2  ความอิจฉาริษยาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างหญิงผู้เป็นแม่ทั้งสองคน แต่สติปัญญาและความรักช่วยให้ทุกอย่างจบลงด้วยดี คุณจะนำความจริงในเรื่องนี้ไปใช้อย่างไรในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *