วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 1 พงศ์กษัตริย์ 8:22-32 “วิหารของพระเจ้า”

ซาโลมอนใช้เวลาในการสร้างพระวิหารของพระเจ้าอยู่นาน 7 ปี โดยกระทำทุกอย่างตามที่พระเจ้าทรงบัญชา และใช้วัสดุที่ดีที่สุด ในตอนถวายพระวิหารซาโลมอนได้กล่าวคำอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าอย่างน่าสนใจ

Q1  คำอธิษฐานของซาโลมอนทำให้เห็นว่า ตัวท่านมีมุมมองต่อพระเจ้าอย่างไร? และมองตัวเองอย่างไร?
Q2 “นามของเราจะอยู่ที่นั่น (พระวิหาร)” (ข้อ 29) ทุกคนที่มองดูพระวิหาร รู้ว่า นี่เป็นวิหารของใคร
ตัวคุณก็เป็น “วิหารของพระเจ้า” คุณจะทำให้คนอื่นมองเห็นพระเจ้าจากชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *