วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 1 ยอห์น 1:5-10 “ความสว่าง”

คริสเตียนมีความชื่นชมยินดี และสันติสุขในชีวิตจากที่ได้รับการยกโทษบาป แต่ในความเป็นจริงความบาปก็ยังเป็นปัญหาหลักในการดำเนินชีวิตคริสเตียนในทุกๆ วัน

Q1  คริสเตียนอาจจะเผลอพลาดทำบาปได้ แต่ไม่ได้ทำจนเป็นนิสัย เพราะพระเจ้าทรงเป็นความสว่างในชีวิตของเรา ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า มีด้านใดบ้างที่คุณอยากให้พระเจ้าเป็นความสว่าง อธิษฐาน
Q2  ความจริงจากข้อ 9 ช่วยเหลือคุณอย่างไรบ้างในเวลาที่คุณคิดว่า “คุณได้ทำความผิดบาปที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิต” ใช้เวลานี้อธิษฐานสารภาพบาปกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *