วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 1 ซามูเอล 17:41-47 “ใจปรารถนาในสิ่งที่ถูก”

ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่เป็นผู้นำที่มีความเด่นในหลายด้าน จนได้ชื่อว่า เป็นกษัตริย์ที่รักพระเจ้าสุดหัวใจ เมื่อเทียบกับกษัตริย์ที่ไม่มีใจให้พระเจ้า และกษัตริย์ซาโลมอนที่มีแค่ครึ่งใจให้พระเจ้า แต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะใจที่ปรารถนาในสิ่งที่ถูกต้อง และเหตุการณ์ที่ทำให้ดาวิดเป็นที่รู้จักของทุกคนคือ เหตุการณ์ที่รบชนะโกลิอัท

Q1  เมื่อดาวิดตัดสินใจอาสาสมัครออกรบกับโกลิอัท พี่ๆ ของดาวิดกลับหาว่าท่านทำด้วยใจทะเยอทะยาน คิดชั่ว (17:28) แต่จากคำพูดของดาวิดที่ว่า “เพื่อทั้งพิภพนี้จะทราบว่า มีพระเจ้าพระองค์หนึ่งในอิสราเอล” แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาในใจของดาวิดอย่างไร?
Q2  เมื่อพระเจ้าเลือกดาวิดเป็นกษัตริย์ในบทที่ 16 ข้อ 7 พระองค์ตรัสว่า “อย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขา ด้วยเราไม่ยอมรับเขา เพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนมนุษย์ดู มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอก แต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ” อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าอยากได้จากชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *