วันจันทร์ที่ 30 มกราคม กันดารวิถี 11:10-15 “ใจที่เชื่อฟัง”

การเป็นผู้นำไม่ใช่สิ่งที่ง่าย โดยเฉพาะในการจัดการกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มาก โมเสสเองก็ไม่มีข้อยกเว้น ท่านพบกับความกดดันเป็นอย่างมากจากประชาชนอิสราเอลที่ท่านนำออกจากอียิปต์ เมื่อประชาชนต่างพากันบ่นต่อว่าเรื่องอาหารการกินในระหว่างการเดินทาง โดยเปรียบเทียบกับอาหารการกินในอียิปต์

Q1  จากคำพูดของโมเสส ทำให้คุณพอจะจินตนาการได้ไหมว่า โมเสสต้องอาศัยความอดทนมากมายแค่ไหนในการนำชนชาติอิสราเอล – “ยากเย็น” “ภาระหนัก” “ตั้งครรภ์คนเหล่านี้มาหรือ” รวมถึงประโยคที่ว่า “ขอจงประหารข้าพระองค์เถิด”
Q2  จากคำสั่งที่พระเจ้าให้กับโมเสสว่า “จงอุ้มเขาไว้ในอกของเจ้าอย่างคนเลี้ยงอุ้มลูกแดง” คุณคิดว่า อะไรคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะบอกกับโมเสสในการที่จะช่วยให้เขามีใจอดทนกับคนอิสราเอล และพาคนเหล่านี้ไปจนถึงดินแดนแห่งพันธสัญญา?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *