วันอังคารที่ 31 มกราคม อพยพ 7:14-24 “ใจอดทน”

หลังจากที่โมเสสและอาโรนได้เข้าเฝ้าฟาโรห์ เพื่อบอกว่า พระเจ้าสั่งให้ปล่อยชนชาติอิสราเอล และผลที่ตามมาคือ ฟาโรห์เพิ่มงานให้กับคนอิสราเอลมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัว จนคนอิสราเอลร้องทูลขอให้พระเจ้าลงโทษโมเสส และอาโรน (อพยพ 5) แต่เมื่อพระเจ้าทรงบอกให้โมเสสและอาโรนไปพบฟาโรห์อีก เขาทั้งคู่ก็ยังแสดงให้เห็น “ใจที่เชื่อฟังพระเจ้า”

Q1  นี่เป็นภัยพิบัติแรกพระเจ้าสั่งให้โมเสสและอาโรนเข้าไปหาฟาโรห์ อะไรคือความแตกต่างระหว่างฟาโรห์ (ข้อ 16) และโมเสสกับอาโรน (ข้อ 20)?
Q2  ในชีวิตของคุณอาจจะต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจในเรื่องราวมากมาย แบบอย่างในการตัดสินใจของโมเสสและอาโรนจะช่วยเหลือคุณอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *