วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ผู้วินิจฉัย 16:4-22 “แซมสัน : ผิดซ้ำซาก”

“ประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอย” ประโยคนี้จะถูกใช้เวลาที่มีความผิดพลาดในชีวิตของเรา ซึ่งมักจะเป็นความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นแล้ว ชีวิตของแซมสันก็เช่นกัน ความผิดพลาดในชีวิตของเขายังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงต่างชาติเหมือนเดิม

Q1  การกระทำของเดลิลาห์ เหมือนใน 1 เปโตร 5:8 ที่ว่า “ท่านทั้งหลายจงสงบใจ จงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้” เพราะเธอพยายามหลอกล่อจนแซมสันตกหลุมในที่สุด (ข้อ 16-17) ลองคิดดูว่า มารกำลังเดินวนเวียนในชีวิตของคุณในด้านใดบ้าง?
Q2  การพ่ายแพ้ต่อการทดลองทางเพศของแซมสันนำมาซึ่งความหายนะ อธิษฐานของพระเจ้าช่วยเหลือ ปกป้องคุณจากการทดลองในเรื่องเพศที่มีในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *