วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ผู้วินิจฉัย 16:23-31 “แซมสัน : อีกครั้งเดียว”

แซมสันถูกจับ และควักลูกตาออกทั้งสองข้าง ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ก่อนที่จะถูกจับขัง และให้ทำงานโม่แป้งอยู่ในคุก และถูกนำออกมาแสดงตลกต่อหน้าคนฟิลิสเตีย ก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตพร้อมกับคนฟีลิสเตียถึง 3,000 คน

Q1  คุณคิดว่า พระเจ้ามีเหตุผลใด ที่ทรงประทานพละกำลังตามที่แซมสันทูลขอ ทั้งๆ ที่แซมสันกระทำผิดบาปต่อพระองค์ถึง 2 ครั้ง?
Q2 คุณมีอะไรที่อยากจะขอกับพระเจ้า “อีกครั้ง” หรือไม่? ใช้เวลานี้ทบทวนชีวิตของคุณและอธิษฐานกับพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *