วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ยากอบ 1:22-25; 2:14-26 “ความเชื่อ & การประพฤติ”

เป็นการง่ายที่เราจะบอกว่า เราเชื่อพระเจ้า เพราะแม้แต่พวกปีศาจก็เชื่อ แถมยังกลัวจนตัวสั่นอีก สิ่งที่แตกต่างกันคือ เราที่เชื่อพระเจ้า เรายอมให้ความเชื่อในพระเจ้ามีผลในชีวิตของเรา และแสดงออกมาเป็นการกระทำ แต่ปีศาจไม่ยอมให้ความเชื่อในพระเจ้ามีผลในชีวิตของมัน มันจึงปฏิเสธทุกอย่างที่มีมาจากพระเจ้า

Q1  ยากอบเปรียบเทียบคนที่มีความเชื่อแต่ไม่ประพฤติตามอย่างไรบ้าง? (1:22-23; 2:26)
Q2  คุณคิดว่า ทำไมความเชื่อจึงต้องมาคู่กับการประพฤติ (2:22-23)? ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรในเรื่องนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *