วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ยากอบ 5:1-6 “ความเชื่อ & ความร่ำรวย”

ความร่ำรวยและความมั่งคั่งไม่ใช่สิ่งที่ชั่วร้าย หรือเป็นความผิดความบาป แต่เป็นพระพรที่มาจากพระเจ้า แต่การรักเงินทอง การรักความร่ำรวย เป็นต้นกำเนิดความชั่วร้าย และความโลภ เพราะเราให้เงินทองและความร่ำรวยกลายเป็นพระเจ้าในชีวิตของเรา

Q1  แม้ความร่ำรวยและความมั่งคั่งจะเป็นพระพรที่มาจากพระเจ้า แต่ยากอบได้เตือนสติเราอย่างไรถึง “วิธีการที่ได้มา” ซึ่งความร่ำรวยและความมั่งคั่ง และ “วิธีใช้” ความร่ำรวยและความมั่งคั่งที่เรามี?
Q2  ใครคือนายที่แท้จริงในชีวิตของคุณ “เงินทอง” หรือ “พระเจ้า”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *