วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ ยากอบ 5:7-20 “ความเชื่อ & การอธิษฐาน”

การอธิษฐาน ไม่ใช่คาถาวิเศษหรือเวทย์มนต์ที่ทำให้พระเจ้าต้องทำตามที่เราอธิษฐาน แต่เป็นการพูดคุยกับพระเจ้า บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา เป็นการสรรเสริญ ขอบพระคุณ การสารภาพบาป และการทูลขอ เพื่อเราจะได้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้น

Q1  ยากอบสอนถึงท่าทีที่เราควรจะมีเมื่อเราต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างไรบ้าง? (ข้อ 8, 9, 12, 15, 16)
Q2  คุณคิดว่า คุณสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าในเรื่องใดได้บ้าง? (ข้อ13, 14)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *