วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ปฐมกาล 25:19-26 “ใจปรารถนาในสิ่งที่ถูก”

เราทุกคนต่างก็มีชื่อ และทุกๆ ชื่อก็จะมีความหมายสะท้อนความเป็นตัวตนของคนคนนั้น ยาโคบก็เช่นกันชื่อของเขา แปลว่า “เขาจับส้นเท้า” หรือ “เขาหลอก”

Q1  คุณคิดว่า อิสอัค และเรเบคาห์จะรู้สึกและคิดอย่างไร ต่อลูกชายฝาแฝดที่เกิดมาพร้อมกับคำพยากรณ์ถึงชีวิตในอนาคตของเขาทั้งสองคน?
Q2  แม้ว่าคุณจะได้เกิดมาพร้อมกับคำพยากรณ์ แต่คุณคิดว่า พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อย่างไรบ้างในการที่ให้คุณถือกำเนิดมา?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *