วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ ปฐมกาล 25:27-34 “สิทธิบุตรหัวปี & ถั่วแดง”

การที่เอซาวขายสิทธิบุตรหัวปีให้ยาโคบสอดคล้องกับคำพังเพยหนึ่งของไทยกล่าวไว้ว่า “ลิงได้แก้ว” ซึ่งหมายถึง “ผู้ไม่รู้คุณค่าของสิ่งมีค่าที่ได้มาหรือมีอยู่” เพราะลิงมันไม่รู้เรื่องหรอกว่าจะเอาแก้วไปทำอะไร เนื่องจากมันไม่รู้จักคุณค่าของแก้ว แต่ถ้าเปลี่ยนจากแก้ว หวี เป็นกล้วยสักลูก ผลไม้สักผล มันก็เลือกเอาผลไม้นั่นแหละ เพราะมันกินได้ ทำให้มันอิ่มท้อง อร่อยได้

Q1  คุณเห็นด้วยกับการที่พระคัมภีร์บันทึกว่า เอซาวดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีของตน เพราะเขาแลกสิทธิบุตรหัวปีกับถั่วแดงเพียงถ้วยเดียว หรือไม่? อย่างไร? (ตามธรรมเนียมประเพณีของคนอิสราเอล ลูกชายคนโตของบ้านจะได้เป็นหัวหน้าครอบครัวต่อจากผู้เป็นพ่อ หลังจากที่ผู้เป็นพ่อเสียชีวิต ได้รับทรัพย์สมบัติเป็นสองเท่าของลูกชายคนอื่น และได้รับพรจากพระเจ้า)
Q2  คุณรู้หรือไม่ว่า การที่คุณได้รับสิทธิเป็นลูกของพระเจ้านั้น แลกมาด้วยชีวิตของพระเยซูคริสต์ คุณจะทำอย่างไร ที่จะรักษาสิทธิแห่งการเป็นลูกของพระเจ้าเอาไว้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *