วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ ปฐมกาล 28:10-22 “เราอยู่กับเจ้า”

ยาโคบที่เกิดมาภายใต้การดูแลที่เอาใจใส่อย่างดีของนางเรเบคาห์ผู้เป็นแม่ แต่วันนี้เขาต้องออกเดินทางไกลด้วยตัวคนเดียว เป็นประสบการณ์ที่เขาไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น เพราะสิ่งที่เขาคาดคิดคือ เมื่อเขาได้รับพรจากพ่อ เขาจะเป็นหัวหน้าครอบครัว และอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข

Q1  คุณคิดว่า การที่พระเจ้าทรงปรากฏในความฝันกับยาโคบ และสัญญาว่า “เราอยู่กับเจ้า และจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไป และจะนำเจ้ากลับมายังดินแดนนี้ เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้า จนกว่าเราจะได้ทำสิ่งซึ่งเราพูดกับเจ้าไว้นั้นแล้ว” มีความสำคัญอย่างไรต่อยาโคบที่จะต้องเดินทางไกลครั้งนี้?
Q2  คุณรู้หรือไม่ว่า พระเจ้าทรงอยู่กับคุณเสมอ แม้ในคืนที่มืดมิด ไม่มีแม้แต่แสงดาว อธิษฐานมอบปัญหาที่คุณมี หรือสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่มีคำตอบในชีวิตของคุณไว้กับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *