วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ ปฐมกาล 29:13-30 “โดนกับตัวเอง”

มีคนบอกว่า “เราจะไม่เข้าใจว่าการปวดฟันนั้นเจ็บปวดอย่างไร ถ้าเราไม่ปวดฟันเสียเอง” ยาโคบก็ได้รับรู้บทเรียนในสิ่งที่ตนเองเคยทำกับผู้อื่น เขามีประสบการณ์ “โดนกับตัวเอง” เมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับลาบัน

Q1  ยาโคบถูกลาบันหลอกลวงเรื่อง การได้แต่งงานกับราเชลหลังจากทำงาน 7 ปี กลายเป็นว่า เจ้าสาวของเขากลายเป็นเลอาห์ผู้เป็นพี่สาว ทำให้ยาโคบต้องทำงานอีก 7 ปี รวมเป็น 14 ปี เพื่อได้ราเชลเป็นภรรยา คุณคิดว่า ยาโคบรู้สึกอย่างไรบ้าง? และเหตุการณ์นี้ทำให้เขาเข้าใจความรู้สึกของอิสอัค และเอซาว ที่ถูกเขาหลอกลวงอย่างไรบ้าง?
Q2  พระเยซูคริสต์สอนว่า “จงปฏิบัติต่อผู้อื่น อย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน” (มัทธิว 7:12) อธิษฐานขอพระเจ้าทรงให้คำสอนนี้เกิดขึ้นในชีวิตคุณ อย่าให้พระเจ้าต้องให้คุณมีประสบการณ์ “โดนกับตัวเอง” ก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *