วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ปฐมกาล 32:22-32 “ไม่ปล่อย”

เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม พระเจ้าทรงนำยาโคบกลับบ้านอย่างที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ในปฐมกาล 28:15 ไม่เพียงแต่เท่านั้น พระองค์ยังทรงเตรียมทางกลับให้กับยาโคบด้วย โดยเฉพาะการเตรียมตัวพบกับ
เอซาว ผู้ซึ่งยาโคบมีความหวาดกลัวที่ต้องเผชิญหน้าด้วย

Q1  แม้ว่ายาโคบจะบาดเจ็บสะโพก (ข้อ 25) และเดินโขยกเขยก (ข้อ 31) แต่เขาก็ปล้ำสู้ทั้งคืน โดยไม่ยอมปล่อย คุณคิดว่า อะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้ยาโคบทำเช่นนั้น?
Q2  คุณได้ปล้ำสู้อย่างสุดกำลังกับชีวิตของคุณในเรื่องใดบ้าง เพื่อพระเจ้าจะทรงอวยพรคุณในสิ่งนั้น?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *