วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ กิจการ 2:1-13 “การสวมทับ”

ในวันเพ็นเทคศเต ซึ่งเป็นวันที่ 50 หลังจากเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ พวกสาวก ไม่ว่าจะเป็นพวกยิว หรือคนต่างชาติที่เกรงกลัวพระเจ้าต่างพากันมารวมตัวกัน เพื่อรอคอยการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่พระเยซูคริสต์ได้บอกไว้

Q1  เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาสวมทับในชีวิตของผู้ที่เชื่อ เกิดการอัศจรรย์อะไร?
Q2  การสวมทับของพระวิญญาณบริสุทธ์ทำให้ผู้ที่เชื่อกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน คริสตจักรแม้จะมีความหลากหลาย แต่คุณจะมีส่วนทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรพระคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *