วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม ลูกา 12:13-21 “เศรษฐีโง่”

การรู้จักวางแผนชีวิตเป็นสิ่งที่ดี และควรจะทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนจัดการด้านการเงิน เพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างไม่ต้องยากลำบากในช่วงเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องการเงิน แต่การวางแผนการเงินที่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์นั้น “เริ่มต้นที่ใจ ไม่ใช่ที่วิธีการ”

Q1  อะไรคือ สิ่งที่พระเยซูคริสต์อยากจะบอกผ่านคำอุปมานี้?
Q2  “โอ คนโง่ ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้า แล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่า” ประโยคนี้เตือนสติคุณเกี่ยวกับ “ชีวิตของคุณ” กับ “ทรัพย์สินที่คุณมี” อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *