วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2 โครินธ์ 8:1-15 “ใจกว้างขวาง”

มีการพยากรณ์ถึงการกันดารอาหารที่จะเกิดขึ้น (กิจการ 11:27-30) เปาโลและบารนาบัสได้ช่วยกันส่งข่าวและรวบรวมความช่วยเหลือจากพี่น้องคริสเตียนรวมทั้งพี่น้องที่คริสตจักรของคนต่างชาติในแคว้นมาซิโดเนีย

Q1  คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้พี่น้องจากคริสตจักรต่างๆ ในแคว้นมาซิโดเนียถวายทรัพย์จนเปาโลต้องเอ่ยปากว่า “พวกเขาถวายเกินความสามารถของเขาเสียอีก”? (ดูข้อ 5, 7, 9, 10, 11)
Q2  นอกเหนือจากการถวายสิบลด คุณมีส่วนในการถวายเพื่อการงานของพระเจ้าอื่นๆ มากน้อยแค่ไหน? (การถวายเพื่อการสร้างคริสตจักร / การถวายหลังพิธีมหาสนิท / การถวายเผื่อ นคท. เป็นต้น)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *