วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม โรม 8:1-4 (อ่าน 2-3 รอบ) “การลงโทษไม่มีอีกต่อไป”

คุณยังจำได้ไหมว่า ในสมัยเด็กๆ ตอนที่คุณทำผิด อาจจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียน แล้วต้องยืนอยู่ต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่ หรือคุณครู คุณมีความรู้สึกอย่างไร? และถ้าครั้งนั้นคุณพ่อคุณแม่ หรือคุณครูยกโทษให้และไม่ทำโทษ คุณรู้สึกอย่างไร ใช้เวลาจินตนาการสักครู่

Q1  อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ผู้ที่เชื่อ ไม่มีการลงโทษอีกต่อไป?
Q2  ยังมีความผิดบาปใดในชีวิตของคุณ ที่คุณกลัวว่า พระเจ้าจะไม่ยกโทษให้คุณ พระองค์จะทำโทษคุณ ใช้เวลานี้อธิษฐานสารภาพกับพระเจ้า และขอให้คุณมั่นใจว่า พระเยซูคริสต์ได้รับโทษแทนคุณแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *