วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 1 เธสะโลนิกา 4:13-16 “หลับอยู่”

เหตุผลที่การตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับคริสเตียน เพราะเรารู้ว่า ทำไมเราถึงตาย เรารู้ว่า เมื่อตายไปแล้วเราจะไปที่ไหน และสุดท้ายเรารู้ว่า เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา เราจะเป็นอย่างไร แต่ความตายก็ยังนำมาซึ่งความโศกเศร้าสำหรับคริสเตียนเหมือนคนทั่วๆ ไปเช่นกัน

Q1  เปาโลไม่ได้ห้ามไม่ให้เราเศร้าโศกเสียใจ เมื่อคนที่เรารักจากโลกนี้ไป แต่ท่านไม่อยากให้เราเศร้าโศกเสียใจจนทำอะไรไม่ได้ เศร้าโศกเสียใจเหมือนคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า และที่น่าสนใจ เปาโลใช้คำว่า “หลับ” แทนคำว่า “ตาย” คุณคิดว่า เปาโลมีเหตุผลอะไรที่ใช้คำว่า “หลับ” แทนคำว่า “ตาย”?
Q2  มีใครที่คุณรู้จัก ที่สูญเสียคนที่รักไปและตกอยู่ในความทุกข์เศร้าโศก คุณจะนำความจริงในเรื่องของความตาย และชัยชนะเหนือความตายของพระเยซูคริสต์ไปแบ่งปันกับเขาอย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *