วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม อพยพ 2:1-10 “การกำเนิดของโมเสส”

ลูกหลานของยาโคบเข้ามาอยู่ในอียิปต์เกือบ 400 ปี แต่หลังจากที่โยเซฟเสียชีวิต ฟาโรห์คนใหม่ของอียิปต์ไม่รู้จักโยเซฟ และเห็นว่าชนชาติอิสราเอลเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว จึงบังคับให้เป็นทาส และยังสั่งให้นางผดุงครรภ์ฆ่าเด็กผู้ชายทุกคน แต่นางผดุงครรภ์ไม่ยอมทำตาม ฟาโรห์จึงสั่งราษฎรของตนให้โยนเด็กผู้ชายทุกคนทิ้งลงในแม่น้ำไนล์ (อพยพ 1:22) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โมเสสเกิดมาพอดี

Q1  พ่อแม่ของโมเสส ซ่อนโมเสสไว้ ไม่ยอมทำตามคำสั่งฟาโรห์ แต่สุดท้ายก็ต้องนำโมเสสใส่ตะกร้าไปลอยน้ำ ซึ่งถูกพบโดยธิดาฟาโรห์ และมีเรียมพี่สาวอาสาเป็นแม่นม และนำโมเสสกลับใปให้แม่ที่แท้จริงเลี้ยงดู จนโตพอจะนำมาให้ธิดาฟาโรห์เลี้ยงในวัง จากเรื่องราวนี้คุณคิดว่าพระเจ้าอยู่ตรงไหน?
Q2  ในฮีบรู 11:23 บอกกับเราว่า การที่พ่อแม่โมเสสซ่อนโมเสสไว้ เพราะมีความเชื่อ คุณคิดว่า พ่อแม่ของโมเสสมีความเชื่อในเรื่องใด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *