วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม อพยพ 2:11-25 “ชีวิตที่ผกผันของโมเสส

โมเสสเติบโตขึ้นในวังของธิดาฟาโรห์ ซึ่งน่าจะได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี รวมถึงการได้รับการศึกษาในด้านต่างๆ ตลอดจนได้ทำงานในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ดำเนินมาจนโมเสสอายุได้ 40 ปี (กิจการ 7:23) ก็เกิดเหตุผกผันในชีวิต

Q1  จากเหตุการณ์นี้คุณเห็นคุณลักษณะของผู้นำในชีวิตของโมเสสในด้านใดบ้าง? (ดูข้อ 11, 14, 17)
Q2  ในเหตุการณ์ที่ผกผันของโมเสส ก็ยังมีทางออก และได้แต่งงานมีครอบครัว ถ้าคุณเผชิญหน้ากับความผกผัน จงจำไว้ว่า พระเจ้าทรงเตรียมทางให้คุณเสมอ เพราะพระองค์ทรงเห็นทุกอย่างในชีวิตคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *