วันพุธที่ 28 มีนาคม อพยพ 4:1-17 “พระเจ้าทรงเรียกโมเสส II”

โมเสสพยายามหาข้ออ้างมาบ่ายเบี่ยงการทรงเรียกของพระเจ้าจนพระเจ้าโกรธ (อพยพ 4:14) แต่สุดท้ายโมเสสก็ยอมจำนนกับพระเจ้า

Q1  ลองเขียนสิ่งที่โมเสสใช้ในการบ่ายเบี่ยงการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเขา? (ข้อ 1, 10)
Q2  พระเจ้าอาจจะโกรธที่โมเสสบ่ายเบี่ยงไปมา แต่สุดท้ายพระองค์ก็มีคำตอบสำหรับโมเสสในทุกเรื่อง การกระทำของพระเจ้าแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงเข้าใจถึงความรู้สึกของโมเสส และห่วงใยเขามากแค่ไหน? และคุณรู้ไหมว่า พระเจ้าก็ทรงเข้าใจและห่วงใยความรู้สึกของคุณในทุกๆ เรื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *