เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 11 ก.ค. 2010 โยชูวา 21:1-42

หลังจากที่โยชูวาแบ่งดินแดนให้ทุกเผ่าครบแล้ว จึงได้แบ่งที่อยู่อาศัยให้เผ่าเลวี ซึ่งเป็นเผ่าที่ถูกกำหนดให้ทำหน้าที่ในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในพระวิหาร ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการดูแลคนงานของพระเจ้า คุณคิดว่า คริสตจักรควรมีการดูแลผู้รับใช้พระเจ้าอย่างไร? และตัวคุณมีส่วนในการดูแลผู้รับใช้พระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *