เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 12 ก.ค.2010 โยชูวา 21:43-22:9

โยชูวาได้กล่าวชมเชยคน 2 เผ่าครึ่ง คือคนเผ่ารูเบน คนเผ่ากาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า ที่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนมาช่วยพี่น้องเผ่าอื่นทำศึกจนสำเร็จ คำชมเชยและอวยพรนี้เตือนสติคุณที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นในแง่ใด?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *