เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 13 ก.ค. 2010 โยชูวา 22:10-34

คนสองเผ่าครึ่งได้สร้างแท่นบูชาใกล้แม่น้ำจอร์แดน ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดกับคนเผ่าที่เหลือถึงขนาดจะทำสงครามกัน ลองวิเคราะห์พฤติกรรมของทั้งสองเผ่าว่า มีจุดใดผิดหรือถูก การแก้ปัญหาของพวกเขาเตือนสติอะไรคุณ ว่าด้วยเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น คุณควรจะแก้ไขสิ่งที่ยังมีการเข้าใจผิดอย่างไร? เมื่อใด?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *