เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 14 ก.ค. 2010 โยชูวา 23:1-16

อะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ชนชาติอิสราเอลได้ครองแผ่นดิน ได้รับชัยชนะ ได้รับพรมากมาย? (สังเกตข้อ 6-8, 10-13, 16) คุณจะนำเคล็ดลับนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *