เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสฯ 15 ก.ค. 2010 โยชูวา 24:1-18

โยชูวากล่าวในข้อ 2-13 ว่า “พระเจ้าได้กระทำพระราชกิจอย่างน้อย 3 สิ่ง ในประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอล” ลองดูว่ามีสิ่งใดบ้าง? ทบทวนชีวิตของคุณว่า ในเวลาครึ่งปีที่ผ่านมา พระเจ้าทำพระราชกิจใดบ้างในชีวิตคุณ และสิ่งนี้ช่วยคุณติดตามพระองค์อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *