เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 16 ก.ค. 2010 โยชูวา 24:19-33

ข้อ 19-24 โยชูวาให้ประชาชนเลือกระหว่างการติดตามพระเจ้า และการเลิกติดตามพระองค์ การตัดสินใจของประชาชนมีผลต่อการตัดสินใจของครอบครัวโยชูวาหรือไม่ คุณและครอบครัวจะติดตามพระเจ้าจนถึงที่สุดได้อย่างไรในสภาพสังคมที่มีการไหว้รูปเคารพ และไม่รู้จักพระเจ้า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *