เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 17 ก.ค. 2010 2 ทิโมธี 1:1-7

เปาโลขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความเชื่อของทิโมธี ซึ่งได้รับการส่งต่อมาจากยายและแม่ ถ้าคุณเป็นพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย คุณได้ส่งต่อความเชื่อของคุณต่อลูก/หลานอย่างไร? ถ้าคุณเป็นลูก/หลาน คุณจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเชื่อที่มีมาในครอบครัวอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *